W okresie Święta Zmarłych w okolicy cmentarzy nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego,  kierować nim będą policjanci ruchu drogowego i w pierwszej kolejności należy się stosować do ich poleceń! Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich podróżujących i osób odwiedzających groby najbliższych.

Czytaj więcej...