Akcje kontroli trzeźwości kierowców zawieszone

Decyzję o zawieszeniu akcji „Trzeźwy kierowca” podjął zastępca komendanta głównego policji insp. Tomasz Szymański. 

Decyzję o wstrzymaniu akcji „Trzeźwy kierowca” podjęto po zaleceniach głównego inspektora sanitarnego MSWiA. Oznacza to, że do odwołania nie będą przeprowadzane masowe akcje kontroli kierowców. Jest to spowodowane zagrożeniem koronawirusem i dbaniem o bezpieczeństwo policjantów.