Co z mandatami za brak maseczek? DO POBRANIA – WNIOSEK O UCHYLENIE MANDATU ZA BRAK MASECZKI

Policjanci kontrolują używanie maseczek. Za ich brak wystawiają mandaty

Powinniśmy nosić maseczki, albowiem te w większym lub mniejszym stopniu, ograniczają rozprzestrzenianie koronawirusa. Natomiast, jak wyjaśnia mecenas Robert Kornalewicz, obowiązek noszenia maseczek może zostać nałożony wyłącznie na osoby chore lub podejrzane o zachorowanie.

O komentarz prawny dotyczący nakładania mandatów za brak maseczek zapytaliśmy mecenasa Roberta Kornalewicza z Zielonej Góry

Tak stanowi art. 46b pkt 4 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Rozporządzenia wydawane na tej podstawie, nakładające powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa, są więc niezgodne z ustawą, albowiem wykraczają poza jej ramy. Z tego też powodu nakładanie mandatów na osoby nie stosujące się do takiego obowiązku, może i powinno zostać uznane za niezgodne z prawem. Każdy, kto nie zgadza się z decyzją o ukaraniu za brak maseczki ma prawo nie przyjąć mandatu. Wówczas sprawa zostanie skierowana do sądu, który powinien zbadać legalność podstawy prawnej nałożenia takiego mandatu. Natomiast osoba, która już przyjęła tego typu mandat może złożyć do sądu wniosek o jego uchylenie, jako nałożonego za popełnienie czynu, nie będącego czynem zabronionym. Takie pierwsze rozstrzygnięcia zapadają już przed sądami, w tym np. przed Sądem Rejonowym w Gliwicach.

DO POBRANIA

WNIOSEK O UCHYLENIE MANDATU ZA BRAK MASECZKI