Toyota Zielona Góra

Dasz radę pokonać ten tor w czasie 1min. i 41 sekund? (FILM, ZDJĘCIA)

W środę, 23 lutego, kandydaci do policji trenowali na policyjnym torze przeszkód pod okiem wykwalifikowanych instruktorów z policji. To ich sprawdzian przed testem sprawnościowym. Cały czas trwa nabór do pracy w policji.

Test do policji zostaje zaliczony, jeśli kandydat pokona tor w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 41 sekund. Przeszkody i normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe dla kobiet i dla mężczyzn.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

W środę tor na sali przy ul. Urszuli pokonało kilkanaście osób. Na torze trzeba biec, zrobić przewroty w tył i w przód, podnieść i przenieść ciężki manekin, skakać przez płotki, rzucać kilkoma ciężkimi piłkami lekarskimi na odległość nie mniejszą niż 5 m, zrobić brzuszki z piłką lekarską i pokonać kilka przeszkód. To wszystko w czasie nie dłuższym niż 1min. i 41 sekund. Wydaje się łatwe, ale nie jest.

Tor przeszkód dla kandydatów to inicjatywa lubuskiej policji. Dzięki temu kandydaci mogą nie tylko się sprawdzić na torze, ale również trenować przed testami.

– Tor cieszy się dużym zainteresowaniem. Przyjeżdżają do nas kandydaci do policji z różnych miast po to, żeby skorzystać z przygotowanego przez nas toru i porad naszych instruktorów – wyjaśnia podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze.

Kto może zostać policjantem

  • Służbę w policji może pełnić:
  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający w pełni z praw publicznych;
  • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
  • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Dokumenty można składać w komendzie miejskiej w Zielonej Górze lub komendzie wojewódzkiej policji w Gorzowie.

Składamy:

wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B)

podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);

książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Eko pol - Poscigi.pl