Dziewięciu obywateli Afganistanu szło w kierunku granicy w Słubicach. Żaden nie miał dokumentów

W wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców ustalono, że grupa Afgańczyków w wieku od 21 do 31 lat przebywa nielegalnie na terytorium Polski.

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka zatrzymali 9 obywateli Afganistanu usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę z Niemcami.

Funkcjonariusze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku podczas realizacji zadań związanych ze zwalczaniem nielegalnej migracji w niedzielę, 2 kwietnia, w rejonie mostu granicznego w Słubicach zatrzymali do kontroli zmierzających pieszo w stronę Niemiec 9 obywateli Afganistanu.

W wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców ustalono, że grupa Afgańczyków w wieku od 21 do 31 lat przebywa nielegalnie na terytorium Polski. Nikt z kontrolowanych nie miał dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy z Polski do Niemiec.

Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani za usiłowanie przekroczenia wbrew przepisom granicy z Polski do Niemiec.

Cudzoziemcy nie deklarowali chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju.

Wobec zatrzymanych Afgańczyków wszczęte zostały postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemców do wyjazdu z Polski.

Dodatkowo na cudzoziemcach ciąży teraz obowiązek zgłaszania się do siedziby Placówki SG w Świecku w ustalonych terminach.

Toyota Zielona Góra - poscigi.pl
Alarmy, monitoring, systemy przeciwpożarowe - poscigi.pl