Komornik sądowy przywłaszczył sobie ponad 2 miliony złotych

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Z., który pełniąc funkcję komornika sądowego przywłaszczył sobie ponad 2 miliony złotych.

W piątek, 18 września, do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wpłynął akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Z. Mężczyzna w okresie od 17 lutego 2017 r. do 24 stycznia 2018 r. w Żaganiu miał osiągnąć korzyści majątkowe, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Pełniąc funkcję komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu, jako funkcjonariusz publiczny nie dopełnił swoich obowiązków.

Pomimo wyegzekwowania w ramach postępowań egzekucyjnych i po zaksięgowaniu jako należnych wierzycielom środków pieniężnych, mężczyzna przywłaszczył sobie powierzone środki stanowiące wpłaty dłużników i zaliczki pobrane na poczet prowadzonych postępowań egzekucyjnych w łącznej kwocie  2.290.456,83 zł. W ustawowym terminie 4 dni komornik nie przelał pobranych należności na rachunki bankowe wierzycieli. Swoim postępowaniem działał na szkodę poszczególnych wierzycieli oraz na szkodę interesu publicznego.