Kontrola CBA w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim. Chodzi o wielkie pieniądze. Sprawa trafi do prokuratury

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu od czerwca 2018 r. do stycznia 2019 r. prowadziła w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim kontrolę wsparcia finansowego, udzielonego spółce Global Trade Mash sp. z o.o. sp. k., w ramach regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020 na projekt pn. „Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw”.

W trakcie kontroli funkcjonariusze CBA ustalili, że spółka Global Trade Mash, beneficjent dofinansowania z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego wydawała pozyskane pieniądze na cele w znacznej części niezgodne z ich przeznaczeniem, pomijając przy tym i narażając na szkodę finansową głównego podwykonawcę badań, tj. Główny Instytut Górnictwa, który faktycznie realizował usługi badawcze zlecone przez spółkę.

Global Trade Mash wprowadzała pieniądze do obrotu z wykorzystaniem łańcucha transakcji. W ramach stworzonego łańcucha nabywała od wybranych, działających w porozumieniu z nią firm, towary i usługi za kwoty wielokrotnie przekraczające ich wartość rynkową. Przedsiębiorstwa wystawiały na rzecz spółki faktury dokumentujące sztucznie zawyżone koszty towarów i usług, umożliwiając tym samym wyłudzanie przez nią z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie projektu oczyszczania drewna z olejów kreozotowych.

W toku prowadzonej kontroli CBA udaremniło niekorzystne rozporządzenie mieniem w kwocie 2.601.084,65 zł. Kontrola Biura zakończyła się złożeniem 28 lutego 2020 r. do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw na szkodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Głównego Instytutu Górnictwa. Wyniki kontroli CBA wskazują, że działania spółki Global Trade Mash spowodowały szkodę na kwotę 1.398.547,62 zł.