Koronawirus. Ograniczenia wychodzenia z domu do wyjść do pracy czy sklepu

Rząd poinformował o ograniczeniu wychodzenia z domu do wyjść do pracy, sklepu czy wyjść w związku z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb. To niezbędne w walce z koronawirusem.

Zostały wprowadzone ograniczenia w przemieszczaniu się, z trzema wyjątkami dotyczącymi drogi z pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz niezbędnych spraw życia codziennego, czyli np. zakupów żywności. w zgromadzeniach będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby.