Toyota Zielona Góra

Lubuszanie narażeni na śmierć przez źle przechowywane szczepionki? Sprawę bada policja

Lubuska komenda wojewódzka wydała postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych lekarzy w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Komenda wojewódzka lubuskiej policji wydała postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych lekarzy z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Opinia ma związek z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym w sprawie narażenia dzieci i osób dorosłych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez podanie szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym niewłaściwie przechowywanych.

Dotyczy to okresu od 6.10.2017 r., do 19.12.2017 r. na terenie woj. lubuskiego. Głównym celem powołania biegłych jest uzyskanie opinii, co do możliwości wystąpienia narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób zaszczepionych preparatami szczepionkowymi.

Zostań kierowcą bolta