Toyota Zielona Góra

Mandat do 5 tys. zł, grzywna do 30 tys. zł. Rząd przyjął projekt

O przyjęciu projektu i zaostrzeniu kar dla piratów drogowych i pijanych kierowców informuje ministerstwo infrastruktury. Zmiany wejdą w życie 1 grudnia 2021 r.

Projekt zakłada szereg zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z piractwem na drogach, m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowością jest powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.

Renta dla najbliższych ofiary wypadku drogowego

Projekt ma na celu usprawnienie i udrożnienie postępowania w sprawie renty, przyznawanej osobom najbliższym gdy ofiara przestępstwa poniosła śmierć w wyniku przestępstwa umyślnego.

Dotychczasowe przepisy nie zapewniały żadnej ochrony finansowej po zmarłym, co stawiało w szczególnie niekorzystnej sytuacji dzieci albo osoby niepełnosprawne, które straciły opiekuna.

W projekcie zakłada się ścisłe powiązanie postępowania karnego i cywilnego, co ułatwi i usprawni otrzymanie renty za zmarłego.

Niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie

Projekt ustawy umożliwi udostępnienie firmom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Grzywna nawet 30 tys. zł

Projekt przewiduje podwyższenie grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Zwiększona zostanie wysokość mandatów do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł.

Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc.

Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego kiedy leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.

Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze.

Punkty karne zerują się dopiero po 2 latach

Punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary.

Kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za fałszowanie wskazań tachografu

Odebranie prawa jazdy na okres do 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych.

Mandat ściągnie skarbówka

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego.

Większa ochrona pieszych

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł.

Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł.

W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Wyższe kary dla pijanych kierowców

Prowadzenie po pijanemu lub pod wpływem narkotyków będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł.

W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny, sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tys. zł.

3 tys. zł mandatu za prędkość

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem.

Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł.

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Objeżdżanie, omijanie opuszczonych rogatek, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy będzie karane mandatem w wysokości 2 tys. zł.

Surowsza kara za jazdę bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca wykroczenia w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2021 r.

W 2020 r. na polskich drogach doszło do 23 540 wypadków, w wyniku których zginęło 2 491 osób, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Prawie 90 proc. wypadków wydarzyło się z winy kierujących.

W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób.

 

Komentarz posła Łukasza Mejzy

Popieram zmianę przepisów i zaostrzenie kar wobec drogowych przestępców, ale wyższe mandaty to nie wszystko. Polskie drogi nie należą do najbezpieczniejszych w Europie, co wymaga szybkich i daleko idących zmian i budowy nowych dróg.

Jak pokazuje przykład krajów zachodniej Europy, skutecznie funkcjonuje tam konfiskata aut pijanych kierowców, niezależnie od tego kto jest właścicielem auta. To wyjątkowo skutecznie odstrasza od jazdy na podwójnym gazie. Po szerokich konsultacjach, które odbyłem wiem, że takich zmian chcą Polacy. Zabiegam żeby rząd uwzględnił to rozwiązanie.

Polacy muszą czuć się bezpiecznie na drogach. To poczucie możemy zbudować́ nie tylko poprzez surowsze kary, ale również̇ twardą egzekucję prawa, co również kuleje. Liczę̨ na daleko idące zmiany w tym zakresie, które ograniczą bezkarności drogowych przestępców.

Toyota Zielona Góra