Nowa Sól z najbardziej rakotwórczym powietrzem w województwie

Na podstawie danych pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska z 2019 r. powstała lista piętnastu miast z największy smogiem. W czołówce miast o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza rakotwórczym benzo(a)pirenem znalazłą się Nowa Sól.

To nie jest dobra informacja dla mieszkańców Nowej Soli. Miasto znalazło się na 6. miejscu w rankingu pod względem najbardziej rakotwórczego powietrza. Stężenie rakotwórczego benzo(a)piren w powietrzu w Nowej Soli przekracza o nawet 700 proc. dopuszczalną normę.

Najgorzej jest w Nowym Targu, który znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu. Tam stężenie rakotwórczego benzo(a)piren w powietrzu jest przekroczone o 1800 proc.

Na szczycie znalazły się miejscowości, w których odnotowano wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Na liście przeważają małe miejscowości oraz wsie, co pokazuje że smog nie jest problemem tylko dużych miast.

Najmniejszą liczbę dni smogowych odnotowano w miastach położonych na Pomorzu: Sopot (1 dzień), Słupsk (3 dni) i Kołobrzeg (4 dni). Największą w Pszczynie (106 dni), Rybniku (89 dni) oraz Nowym Targu (88 dni).