Samochody.pl - poscigi.pl

Ponad 130 miejsc pracy w lubuskiej policji

Od dnia 16 czerwca dokumenty od kandydatów do służby w policji są przyjmowane we wszystkich jednostkach garnizonu lubuskiego (za wyjątkiem komendy miejskiej w Gorzowie) również  w soboty i niedziele. Na chętnych do munduru czekają też tory przeszkód, na których mogą trenować przed egzaminem.

Kandydaci do służby w policji oraz osoby zainteresowane,  chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do próby pokonania elementów toru przeszkód, będą mieli możliwość poćwiczyć:

– 4 i 18 lipiec  br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie przy ul. Śląskiej 20 w godzinach 16.30-18.00.

– 11 i 25 lipiec br.  w sali gimnastycznej przy ul Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze w godzinach 11.00-13.00.

Na zajęciach kandydaci będą mogli przećwiczyć pod okiem instruktorów technikę pokonywania wybranych elementów toru sprawnościowego bez pomiaru czasu.

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęć do służby w policji, w ramach których garnizon lubuski realizował będzie przyjęcia w poniższych terminach:

2 lipca 2018 r. – 50 osób

24 września 2018 r. – 40 osób

27 grudnia 2018 r. –  42 osoby

Lubuska policja ogłasza kolejny dobór w swoje szeregi. O pracę w Policji już jest łatwiej. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może złożyć podanie o przyjęcie każdego dnia. Od chętnych nie wymaga się zaświadczenia o niekaralności. Zmieniły się również zasady przeprowadzania testów kwalifikacyjnych. O przyjęciu decydować będzie lista rankingowa.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami pod numerami telefonów 95 738 12 60, 95 738 12 61, 95 738 12 62.

Toyota Zielona Góra - poscigi.pl
Restauracja COSMOS Zielona Góra - poscigi.pl
Eko pol - Poscigi.pl