Skradziono nam samochód. Czy trzeba mieć komplet kluczyków?

W przypadku kradzieży samochodu po pierwsze trzeba niezwłocznie zawiadomić policję oraz starać się nie zacierać śladów (jeżeli jest to oczywiście możliwe) na miejscu, z którego został skradziony samochód. Po dokonaniu czynności przez policję należy również niezwłocznie zawiadomić firmę ubezpieczeniową, w której została zawarta polisa ubezpieczenia AC.

Zawiadomienie  firmy ubezpieczeniowej powinno być dokonane niezwłocznie. – W ogólnych warunkach ubezpieczenia AC zawarte są terminy, w jakich osoba poszkodowana  ma obowiązek zgłosić do firmy ubezpieczeniowej kradzież samochodu od momentu posiadania takiej informacji – wyjaśnia Krzysztof Langner z biura Langner Odszkodowania w Zielonej Górze. W przypadku gdy osoba poszkodowana nie dokona zgłoszenia kradzieży w wyznaczonym terminie, firma ubezpieczeniowa ma prawo do zmniejszenia kwoty odszkodowania a nawet do odmowy jej wypłaty.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Pierwszy kontakt z firmą ubezpieczeniową odbywa się zazwyczaj telefonicznie. Następnie konieczne jest spotkanie się w siedzibie firmy ubezpieczeniowej lub z jej przedstawicielem. – Na spotkaniu informujemy gdzie i w jakich okolicznościach doszło do kradzieży. Przekazujemy dokumenty samochodu – mówi K. Langner z biura Langner Odszkodowania. Niezbędne dokumenty to dowód rejestracyjny, karta pojazdu, ubezpieczenie OC oraz polisa AC. Ważne jest przekazanie wszystkich kluczyków do skradzionego samochodu oraz pilotów do alarmu. W przypadku nie przekazania kompletu kluczyków, pilotów oraz niezbędnych dokumentów firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania za skradziony samochód. – Przestrzegamy przed pozostawianiem  dokumentów i kluczyków w samochodzie, ponieważ w chwili kradzieży samochodu traci się również dokumenty, kluczyki i piloty, bez oddania których nie otrzymacie odszkodowania – mówi K. Langner.

Po upłynięciu okresu 30 dni od dnia zgłoszenia kradzieży policja przekazuje do firmy ubezpieczeniowej (w przypadku nie odnalezienia samochodu) zawiadomienie  o zakończeniu postępowania w sprawie kradzieży auta. Następnie firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie w zależności od wariantu zawartej polisy ubezpieczenia AC jako sumę ubezpieczenia lub jako wartość samochodu skradzionego ustaloną w dacie jego kradzieży. Oczywiście również w takich sprawach zdarzają się odmowy wypłaty odszkodowania lub ich umniejszenie przez firmy ubezpieczeniowe. – Dlatego w przypadku problemów z firmami ubezpieczeniowymi zapraszamy do naszej firmy Langner Odszkodowania w celu dokonania bezpłatnej analizy Państwa sprawy i ustaleniu możliwości pomocy w celu uzyskania należnej kwoty odszkodowania – mówi K. Langner.