Toyota Zielona Góra

Ślubowanie uczniów pierwszej klasy o profilu policyjnym (ZDJĘCIA)

W czwartek, 10 listopada, na Placu Ratuszowym w Rzepinie, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów pierwszej klasy o profilu policyjnym.

W czwartek, 10 listopada, na Placu Ratuszowym w Rzepinie, odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów pierwszej klasy o profilu policyjnym. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie przed zaproszonymi gośćmi, gronem pedagogicznym, starszymi kolegami oraz rodzicami.

Młodzi kadeci złożyli uroczyste ślubowanie, którego słowa rozbrzmiewały na całym placu:

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

„My, uczniowie klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Rzepinie uroczyście ślubujemy stać na straży dobrego imienia naszej szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, w pełni korzystać z wiedzy i doświadczeń przekazywanych przez nauczycieli, z godnością nosić mundur, dochować wierności ideałom i uniwersalnym wartościom takim jak patriotyzm, odpowiedzialność za drugiego człowieka, z szacunkiem oddawać należną cześć tradycjom narodowym.

Rozwijać w sobie postawę obywatelską, zawsze postępować zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości i tolerancji, cenić wartości ogólnoludzkie, przestrzegać praw człowieka, szanować osoby o odmiennych poglądach i przekonaniach, być wzorem dla koleżanek i kolegów”.

Klasa o tym profilu była pierwszą w województwie lubuskim. Podczas czteroletniego cyklu kształcenia młodzież zapoznaje się z podstawowymi zasadami pracy w Policji w zakresie prawa, samoobrony, musztry i wielu innych kierunkach związanych ze specyfiką pracy policjantów.

Toyota Zielona Góra