Toyota Zielona Góra

W 2019 r. zielonogórska straż miejska odholowała 221 porzuconych samochodów (ZDJĘCIA)

Zielonogórska straż miejska niemal codziennie dostaje zgłoszenia dotyczące samochodów porzuconych na parkingach, drogach czy w lasach dookoła miasta. W 2019 r. strażnicy odholowali aż 221 wraków. W tym roku strażnicy odholowali już cztery wraki.

Interwencje dotyczące porzuconych, przez dłuższy czas nieużytkowanych pojazdów można zgłaszać osobiście, telefonicznie lub drogą mailową. Każde zgłoszenie jest przez strażników weryfikowane a kiedy zostaje potwierdzone rozpoczynają się procedury związane z usunięciem pojazdu w możliwie jak najszybszym czasie. Czynności to ustalenie właściciela samochodu, skontaktowaniu się z nim osobiście lub poprzez wysłaną korespondencję i nałożenie na niego terminu na usunięcie wraku we własnym zakresie. Kiedy właściciel w wyznaczonym czasie nie podejmie żadnych czynności strażnicy na miejsce wzywają lawetę, która usuwa pojazd.

Zdarza się, że ustalenie aktualnego właściciela pojazdu jest czasochłonne lub wręcz niemożliwe ponieważ pojazdy są sprzedawane bez zgłoszenia tego w wydziale komunikacji, czasami nawet bez sporządzenia umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku funkcjonariusze docierają do kolejnych nabywców aż ustalą tego, który na chwilę obecną posiada prawa własności auta. Problem pojawia się także wtedy gdy właściciel pojazdu zmarł i podlega on procedurze spadkowej, która jest długotrwała a potencjalni spadkobiercy do czasu zakończenia sprawy nie poczuwają się do obowiązku zabezpieczenia auta.

W przypadkach gdy pojazd stanowi realne zagrożenie ze względu na swój stan techniczny lub miejsce porzucenia usuwany jest on w trybie natychmiastowym a w dalszej kolejności o sytuacji powiadamiany jest jego właściciel. Dzieje się tak kiedy np. z auta wyciekają niebezpieczne dla mieszkańców bądź środowiska płyny eksploatacyjne, dochodzi do zagrożenia pożarowego lub wrak zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym

W ubiegłym roku na 252 zgłoszenia, usuniętych zostało łącznie 221 pojazdów z czego 90 na zlecenie straży miejskiej odholowała pomoc drogowa, a 131 we własnym zakresie zabezpieczyli właściciele. W 11 przypadkach zgłoszenia nie zostały przez strażników potwierdzone. 11 z 90 usuniętych pojazdów zostało odebranych przez ich właścicieli po uregulowaniu kosztów za holowanie i postój na parkingu strzeżonym. Dla porównania, w 2018 r. liczby te wyglądały następująco: 224 zgłoszenia, 57 pojazdów odholowanych na parking, 133 usuniętych przez właścicieli, 34 interwencje nie zostały potwierdzone.

Od początku bieżącego roku do straży miejskiej wpłynęły już 24 zgłoszenia o porzuconych pojazdach a cztery wraki zostały odholowane.

Toyota Zielona Góra
Zostań kierowcą bolta