W pierwszy weekend Winobrania 2020 policjanci interweniowali 80 razy

80 policyjnych interwencji w pierwszy weekend winobrania 2020

Pierwszy weekend Winobrania minął bez zdarzeń kryminalnych. Policjantów wspierają funkcjonariusze straży miejskiej, strażacy i żołnierze z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska.

Pierwszy weekend winobraniowy minął spokojnie. – Nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń kryminalnych związanych z Winobraniem jak również poważnych zakłóceń porządku – mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze.

Główny policyjny sztab winobraniowy działa od soboty, 5 września. Część policyjnych patroli jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczestników Winobrania oraz zabezpieczenie imprez związanych z miejskim świętem. Dyżurny jednostki kieruje patrole również do bieżącej obsługi zdarzeń na terenie miasta i powiatu.

Dotychczas policjanci nie otrzymali zawiadomień związanych z kradzieżami kieszonkowymi w rejonie imprez winobraniowych. Policja przypomina, że alkohol możemy pić tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Winobranie 2020 pierwszy weekend:

48 – wykroczeń

8 – wniosków o ukaranie do sądu

14 – mandatów

80 – przeprowadzonych interwencji

101 – wylegitymowanych osób

2 – osoby poszukiwane

9 – osób trafiło do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

12 – kierowców skontrolowali policjanci.