Wielka akcja CBŚ w powiecie krośnieńskim. Zabezpieczano ponad 10 ton materiałów wybuchowych (ZDJĘCIA)

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, na terenie województwa lubuskiego przeprowadzili przeszukania w siedzibach dwóch firm zajmujących się sprzedażą wyrobów pirotechnicznych.

W sklepie na terenie Słubic znaleźli materiały wybuchowe, które magazynowane były w sposób niezgodny z koncesją. W kolejnych magazynach na terenie powiatu krośnieńskiego ujawniono znaczne ilości materiałów wybuchowych magazynowane przez spółkę, która nie posiadała koncesji na tego rodzaju działalność.

Łącznie podczas przeprowadzonych czynności przejęto ponad 10 ton materiałów wybuchowych w postaci wyrobów pirotechnicznych klasy F4.

Zabezpieczano 10 ton materiałów wybuchowych

Prokurator Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej przedstawił zatrzymanym zarzuty obrotu materiałami wybuchowymi pirotechnicznych klasy F4 bez koncesji, Czyny te zagrożone są karą do 10 lat więzienia.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wnioski zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Toyota Zielona Góra - poscigi.pl
Pizzeria Roma w Zielonej Górze - poscigi.pl