Wielka akcja CBŚ w powiecie krośnieńskim. Zabezpieczano ponad 10 ton materiałów wybuchowych (ZDJĘCIA)

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, na terenie województwa lubuskiego przeprowadzili przeszukania w siedzibach dwóch firm zajmujących się sprzedażą wyrobów pirotechnicznych.

W sklepie na terenie Słubic znaleźli materiały wybuchowe, które magazynowane były w sposób niezgodny z koncesją. W kolejnych magazynach na terenie powiatu krośnieńskiego ujawniono znaczne ilości materiałów wybuchowych magazynowane przez spółkę, która nie posiadała koncesji na tego rodzaju działalność.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Łącznie podczas przeprowadzonych czynności przejęto ponad 10 ton materiałów wybuchowych w postaci wyrobów pirotechnicznych klasy F4.

Zabezpieczano 10 ton materiałów wybuchowych

Prokurator Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej przedstawił zatrzymanym zarzuty obrotu materiałami wybuchowymi pirotechnicznych klasy F4 bez koncesji, Czyny te zagrożone są karą do 10 lat więzienia.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wnioski zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.