Toyota Zielona Góra

Wkrótce pracę zaczną nowe policjantki

Młode funkcjonariuszki złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar, które przyjął od nich I zastępca komendanta policji w Międzyrzeczu nadkom. Krzysztof Staszewski.

W komendzie policji w Międzyrzeczu odbyło się ślubowanie nowych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania złożyły dwie policjantki, które po zakończeniu kursu podstawowego będą pełnić służbę w Międzyrzeczu i w Skwierzynie.

W środę, 3 marca, w komendzie w Międzyrzeczu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów. Była to wyjątkowa uroczystość dla dwóch osób, które będą pełnić służbę w międzyrzeckiej Policji.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Młode funkcjonariuszki złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar, które przyjął od nich I zastępca komendanta policji w Międzyrzeczu nadkom. Krzysztof Staszewski.

Przyjęcie do służby w policji poprzedzone było postępowaniem kwalifikacyjnym,  podczas którego należało przejść następujące etapy:

test wiedzy;

ocenę sprawności fizycznej;

test psychologiczny;

rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Kolejnym etapem dla nowych policjantek będzie kurs podstawowy w szkole Policji, na którym poznają tajniki policyjnej służby.