Woda dla Zielonej Góry bezpieczna, uspokaja prezydent Janusz Kubicki

Nie ma zagrożenia dla wody pitnej w naszym mieście w związku ze skażeniem Odry uspokaja Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Jak informują zielonogórskie wodociągi, woda produkowana przez ZWiK Sp. z o.o. jest bezpieczna. Nie ma zagrożenia dla wody pitnej w Zielonej Górze w związku ze skażeniem Odry.

Woda powierzchniową do uzdatniania na SUW w Zawadzie jest pobierana z rzeki Obrzycy, a nie Odry. Obrzycę chroni od Odry specjalna zapora. Obrzyca ma obecnie wyższy poziom wód od Odry. Jak zapewniają wodociągi, nie ma możliwości zmieszania się wody z Odry z wodą z Obrzycy, bo woda musiałaby płynąć pod prąd, to Obrzyca jest dopływem Odry.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Ze względu na suszę, ujęcie wód podziemnych w pradolinie Odry w okolicy Zawady od ponad miesiąca nie pracuje.

Woda dla Zielonej Góry bezpieczna

Pobór wody powierzchniowej z Obrzycy przeznaczonej do produkcji wody dla części Zielonej Góry (cześć miasta ma wodę dostarczaną z lokalnych ujęć, tj. studni głębinowych i innych stacji uzdatniania) odbywa się w Sadowej. Tam pompownia działa bez zakłóceń.

Rurociągi doprowadzające wodę do produkcji na SUW w Zawadzie ułożone są pod dnem Odry. Nie ma możliwości żeby woda z rzeki Odry przenikała do rurociągu z wodą z ujęcia na rzece Obrzycy.

Ponadto trwa zwiększony i rozszerzony monitoring parametrów pobieranej wody. Stale kontrolowana jest wyprodukowana woda dostarczana do zielonogórskich sieci.