Wyłudziła podatek VAT za sprzedaną odzież. Stanie przed sądem

Żarska prokuratura rejonowa wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 49-letniej kobiecie. Została oskarżona o wyłudzenie podatku VAT za sprzedaną odzież.

Kobiecie zarzucono, że w 2014 r. prowadząc działalność gospodarczą w Żarach w zakresie sprzedaży odzieży, w złożonej 27 października 2014 r. deklaracji podatku od towarów i usług VAT -7K za trzeci kwartał 2014 r. podała nieprawdę wpisując 0 zł zamiast poprawnej kwoty 46 tys. zł. W ten sposób wyłudziła podatek VAT.

Podatnik,  który  składając  organowi  podatkowemu,  innemu uprawnionemu  organowi  lub  płatnikowi  deklarację  lub  oświadczenie,  podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych,  podlega  karze  grzywny  do  720 stawek  dziennych  albo  karze  więzienia, lub obu tym karom łącznie. Jeżeli  kwota  podatku  narażonego  na  uszczuplenie  jest  małej  wartości, sprawca podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Toyota Zielona Góra