Toyota Zielona Góra - poscigi.pl

Ze szkoły o profilu policyjnym trafił do zielonogórskiej komendy

Oskar Marcinkiewicz od początku nauki w klasie o profilu policyjnym deklarował, że chce w przyszłości zostać policjantem.

Szeregi lubuskiej policji zasilili kolejni stróże prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. Wśród 20 funkcjonariuszy, którzy złożyli ślubowanie, jest także absolwent klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku, post. Oskar Marcinkiewicz.

Zielonogórska policja od kilku lat współpracuje z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku, w którym są klasy mundurowe o profilach: policyjnym, wojskowym i strażackim. Policjanci biorą udział w zajęciach tematycznych z uczniami, a także organizują wspólnie wiele różnych działań. Uczniowie klasy policyjnej często towarzyszą policjantom w różnych działaniach profilaktycznych, podczas festynów oraz imprez dla dzieci i młodzieży.

Oskar Marcinkiewicz od początku nauki w klasie o profilu policyjnym deklarował, że chce w przyszłości zostać policjantem, co bardzo ucieszyło opiekuna tej klasy Piotra Puchałę, byłego zastępcę komendanta zielonogórskiej policji. Dzięki udziałowi i ogromnemu zaangażowaniu, Oskar Marcinkiewicz jest znany wielu policjantom, z którymi współpracował, a komendant miejski zielonogórskiej policji, doceniając to zaangażowanie, wyróżnił go specjalną nagrodą.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Policjant zanim jeszcze założył mundur chętnie brał udział m.in. w działaniach na rzecz przeciwdziałania przestępczości na szkodę osób starszych „Uwaga Oszust”. Spotykał się z najmłodszymi, dla których chętnie przebierał się za tygrysa Lupo – maskotkę lubuskiej policji, wraz z koleżankami i kolegami brał udział w zabezpieczeniu imprez kulturalnych i sportowych, uczestniczył w imprezach plenerowych, pomagał podczas targów pracy.

Widząc zaangażowanie Oskara oraz jego koleżanek i kolegów policjanci chętnie zapraszali ich na zajęcia do komendy, organizowali spotkania z policjantami z innych krajów, a także sami prowadzili z nimi lekcje. W ramach wycieczki szkolnej policjanci zorganizowali zawody strzeleckie w strzelaniu z broni krótkiej, podczas których zajął drugie miejsce.

Dzięki zaangażowaniu zarówno uczniów jak i dyrekcji liceum, policjanci na terenie placówki przeprowadzili ćwiczenia, podczas których odbijali zakładników, uwięzionych przez uzbrojonych napastników, którzy wtargnęli do szkoły. Uczniowie świetnie się spisali w roli pozorantów i bardzo dobrze przygotowali do swoich ról poświęcając na przygotowania dużo czasu.

Zanim Oskar został policjantem przygotowywał się do rekrutacji. Oprócz nauki teorii chciał przygotować się do egzaminu praktycznego i skorzystał z możliwości, jaką dla kandydatów zorganizowali policjanci. Ćwiczył na specjalnym torze przeszkód pod okiem doświadczonych policyjnych instruktorów, którzy podpowiadali jak prawidłowo technicznie pokonać tor przeszkód i osiągnąć jak najlepszy czas.

Oskar Marcinkiewicz przeszedł pomyślnie wszystkie etapy rekrutacji i 8 stycznia został policjantem, a wkrótce po odbyciu szkolenia w Szkole Policji w Pile, będzie mógł podjąć służbę. Swoją postawą i zaangażowaniem zachęca innych uczniów liceum do wstąpienia w policyjne szeregi. Wiadomo już, że kolejne osoby z LO w Czerwieńsku planują przystąpić do procesu rekrutacyjnego.

Toyota Zielona Góra - poscigi.pl
Restauracja COSMOS Zielona Góra - poscigi.pl
Pizzeria Roma w Zielonej Górze - poscigi.pl
Alarmy, monitoring, systemy przeciwpożarowe - poscigi.pl