Akcja CBA. Wręczali łapówki w zamian za zlecenia lub informacje. Zatrzymano 11 osób

Centralne Biuro Antykorupcyjne z Prokuraturą Regionalną w Lublinie zatrzymało 11 osób, w tym w woj. lubuskim. Przedstawiciele firmy wręczali łapówki w zamian za udzielanie zleceń bądź przekazanie ważnych informacji. Pięć osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej wręczającej korzyści majątkowe pracownikom kilku przedsiębiorstw z terenu województw lubelskiego i świętokrzyskiego.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Wszystko wskazuje na to, że przedstawiciele jednej z lubuskich spółek przekazywali pieniądze reprezentantom kilku firm działających w przemyśle ciężkim w zamian za udzielanie zleceń lub ujawnianie informacji istotnych w toku procedury wyboru dostawcy, a tym samym za czyny nieuczciwej konkurencji. Łączna wartość przekazanych łapówek to co najmniej 390 tys. zł. Ustalono, że łapówki były legalizowane za pomocą pozornych umów o dzieło oraz rozliczane poprzez wystawianie fałszywych faktur przez współpracujące z grupą przedsiębiorstwo.

Agenci CBA zatrzymali na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego 11 osób, przedstawicieli przedsiębiorstw zamieszanych w proceder przestępczy. Wszyscy usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie, nadzorującej toczące się postępowanie. Na wniosek prokuratury wobec pięciu osób sąd zastosował tymczasowy areszt z zamianą na kaucje od 70 do 300 tys. zł. Wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Jednocześnie wykonano przeszukania w sześciu firmach na terenie kraju.