Co zrobić kiedy uszkodzimy koło samochodu na dziurze w drodze?

Kiedy wjedziemy samochodem w dziurę w drodze i dojdzie do uszkodzenie koła konieczne jest zadbanie o udokumentowanie miejsca, w którym doszło do zdarzenia. Pamiętajmy! Ciężar udowodnienia winy leży po stronie osoby poszkodowanej.

W celu udokumentowania miejsca powstania szkody trzeba wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia z widocznym uszkodzonym pojazdem, nierównością na drodze oraz uszkodzeniami powstałymi w pojeździe. – Oprócz zdjęć ogólnych należy wykonać zdjęcia ze zbliżeniem na nierówność, uszkodzenia w pojeździe, te które są oczywiście widoczne oraz zdjęcia nazwy ulicy, na której doszło do zdarzenia – radzi Krzysztof Langner z biura Langner Odszkodowania w Zielonej Górze.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Najczęściej w takich przypadkach dochodzi do uszkodzenia obręczy kół oraz opon znajdujących się po jednej stronie pojazdu. Najczęściej jest to strona prawa. W tym miejscu wskazujemy, że przy widocznym uszkodzeniu obręczy koła przedniego prawego i opony dobrze jest sprawdzić obręcz i oponę tylną  prawą. – Po przejechaniu przez nierówność prawą stroną pojazdu często sugerujemy się tylko przednim prawym kołem, a nie zwracamy uwagi na tyle prawe koło, które również może zostać uszkodzone w wyniku niefortunnego przejazdu przez tzw. nierówność – mówi Krzysztof Langner z biura Langner Odszkodowania w Zielonej Górze.

Analogiczna sytuacja dotyczy lewej strony, gdy uszkodzeniu ulega lewe przednie koło. Można również na wszelki wypadek sprawdzić wszystkie koła w pojeździe Dobrze jest też w tej sytuacji wezwać na miejsce zdarzenia patrol policji lub straży miejskiej oraz zadbać o dane świadków, mogących potwierdzić fakt powstania szkody w podanym przez nas miejscu i czasie. Warto zadbać o zebranie jak największej ilości dowodów na to, że uszkodzenie powstało w tym miejscu.

W celu uzyskania odszkodowania należy się zwrócić z wnioskiem do zarządcy odcinka drogi, na którym powstała szkoda. Taki wniosek najczęściej jest przesyłany do firmy ubezpieczeniowej, z którą zarządca drogi posiada zawarte ubezpieczenie od takich  zdarzeń. Następnie firma ubezpieczeniowa kontaktuje się z nami, lub my kontaktujemy się z odpowiednią firmą ubezpieczeniową. To niezbędne do likwidacji szkód powstałych w pojeździe.

Może zdarzyć się tak, że firma ubezpieczeniowa, pomimo przedstawionych przez nas dowodów potwierdzających powstanie szkody w podanych przez nas okolicznościach , miejscu i czasie, odmówi nam wypłaty odszkodowania. – W takiej sytuacji konieczne jest w celu uzyskania odszkodowania skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Tutaj możemy zaproponować naszą pomoc w takich sprawach – mówi Krzysztof Langner z biura Langner Odszkodowania w Zielonej Górze. Może się też zdarzyć, że firma ubezpieczeniowa nie uzna wszystkich uszkodzeń lub znacznie umniejszy kwotę należnego odszkodowania. W takiej sytuacji firma Langner Odszkodowania może również dokonać bezpłatnej analizy sprawy i przekazać formę możliwość pomocy .