Coraz więcej ataków na komorników. Niedawno podczas interwencji doszło do wybuchu, wcześniej zginął komornik. Jest apel

Jest apel rzeczników prasowych komendy głównej policji i Krajowej Rady Komorniczej. Chodzi o nasilające się w ostatnim czasie akty agresji i hejtu wobec komorników wykonujących swoje obowiązki służbowe. Komenda Główna Policji oraz Krajowa Rada Komornicza apelują o zaprzestanie mowy nienawiści i aktów agresji wobec komorników wykonujących wyroki sądowe i decyzje administracyjne oraz asystujących im policjantów.

Komornicy i asystujący im policjanci, wykonując swoje obowiązki, stają na straży prawnie chronionych interesów wierzycieli i ich najbliższych. Ich działania są podejmowane w granicach prawa i w celu jego respektowania.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Za działaniami funkcjonariuszy publicznych stoją zawsze konkretne osoby (wierzyciele) i ich krzywda, która została potwierdzona przez wyroki niezawisłych sądów.

W dniu, 22 marca, w Brzegu, doszło do kolejnego aktu agresji w związku z podejmowaniem przez nich czynności, który mógł skończyć się tragicznie. Podczas czynności egzekucyjnych doszło do wybuchu, w wyniku którego rannych zostało 7 osób w tym komornik, asesor i policjanci.

Nasilenie się aktów agresji jest tym bardziej niepokojące, iż nie tak dawno agresja fizyczna wobec komornika zakończyła się w najgorszy możliwy sposób, śmiercią komornika sądowego.

Sytuacje te budzą poważne zaniepokojenie policji i komorników sądowych w związku z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa ich samych i ich najbliższych.