Ktoś zawiadomili policję o ładunkach wybuchowych. To był fałszywy alarm

Policjanci z kilku lubuskich jednostek zaangażowani byli w intensywne działania polegające na weryfikacji wiadomości mailowej, która wpłynęła na adres komendy wojewódzkiej. Ta zawierała treści o materiałach wybuchowych zlokalizowanych w rejonie Górek Noteckich w powiecie strzelecko-drezdeneckim.

Akcja zaczęła się 16 sierpnia. Jak zawsze w takich sytuacjach niezbędne jest szybkie podjęcie czynności, aby tego typu sygnały mogły zostać poddane profesjonalnej ocenie. Dlatego też na miejsce od razu zostali skierowani policjanci przeszkoleni w zakresie rozpoznania minersko – pirotechnicznego. Działania te były kontynuowane dziś od wczesnych godzin rannych.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Z uwagi na rozległy teren, w działania zaangażowani byli policjanci z kilku jednostek terenowych naszego województwa. Policjanci z Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Gorzowie Wlkp. przy użyciu profesjonalnego sprzętu do identyfikacji ładunków pirotechnicznych, wspomagani przez swoich kolegów, kawałek po kawałku czesali teren badając dokładnie, czy nie znajdują się na nim podejrzane przedmioty.

Na miejscu obecny był również policyjny przewodnik z psem, specjalnie szkolonym pod kątem ujawniania materiałów wybuchowych. Dokładnym sprawdzeniom poddano także budynki mieszkalne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie badanego terenu, co wiązało się z koniecznością ewakuacji kilkunastu osób.

Informacja, która trafiła do różnych instytucji oraz środków masowego przekazu, była fałszywa. Ta nieodpowiedzialność wiązać się będzie zapewne z dużymi konsekwencjami. O ile nie pojawią się nowe okoliczności w tej sprawie, nadawca tej wiadomości będzie musiał liczyć się z odpowiedzialnością karną, która za tego typu przestępstwo przewiduje karę nawet do 8 lat więzienia.

Sprawa prowadzona będzie przez Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Krajeńskich.

Toyota Zielona Góra