Toyota Zielona Góra

  Litwini próbowali nielegalnie dostać się na Zachód

  Pogranicznicy zatrzymali dwie grupy Gruzinów, cztero i pięcioosobową, którzy w okolicach Świecka usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę. Jechali z Litwy, gdzie złożyli wnioski o nadanie statusu uchodźcy.

  Zatrzymani cudzoziemcy to mężczyźni w wieku od 24 do 35 lat. – Wszyscy mieli przy sobie wydane litewskie dokumenty azylanta, które nie uprawniają do przekraczania granicy. Otrzymują je cudzoziemcy starający się o objęcie ich ochroną w postaci nadania im statusu uchodźcy – tłumaczy chor. Anna Galon, rzecznik komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

  --- Czytaj dalej pod reklamą ---

  Cudzoziemcy podróżowali dwoma samochodami osobowymi na litewskich numerach rejestracyjnych. Wobec wszystkich wszczęto procedury administracyjne wraz ze skierowaniem wniosku do wojewody o wydalenie z kraju.

  W myśl przepisów dotyczących przekazywania i przyjmowania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Rozporządzenia Dublin II zostaną oni przekazani stronie litewskiej, jako pierwszej rozpatrującej ich wniosek, o nadanie ochrony uchodźcom.

  Są to pierwsze z przypadków nadużywania litewskiej procedury uchodźczej, które stwierdzono na polsko – niemieckiej granicy.

  Toyota Zielona Góra