Lubuska policja: Codziennie kontrolujemy 17 tys. osób na kwarantannach

Policjanci na terenie woj. lubuskiego każdego dnia kontrolują 17 tys. osób przebywających na kwarantannie

Policjanci na terenie woj. lubuskiego każdego dnia kontrolują 17 tys. osób przebywających na kwarantannie. Zadanie to spoczywa głównie na policjantach z pionu prewencji.

W Polsce i na całym świecie mamy do czynienia z tzw. drugą falą koronawirusa.  Każdego dnia liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 rośnie. Dlatego w tej sprawie podejmowane są kolejne obostrzenia, które mają za zadanie spowolnić rozszerzającą się epidemię.

Policjanci, którzy każdego dnia, przy współpracy ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną wywiązują się z nałożonego na nie obowiązku. – Ten dotyczy przebywania w miejscu umożliwiającym bezpieczne odizolowanie osoby, która mogła mieć kontakt z osobą zakażoną – mówi nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Codzienne kontrole angażują duże siły ze strony policji oraz pozostałych służb i instytucji zaangażowanych w walkę z epidemią. Tylko w powiecie strzelecko-drezdeneckim każdego dnia kilkudziesięciu policjantów jest zaangażowanych w sprawdzenie kwarantanny kilkuset osób. W województwie lubuskim ta liczba oscyluje w granicach aż 17 tysięcy osób.

Dzięki współpracy z pracownikami służb sanitarnych mundurowi mają zawsze aktualne informacje o osobach znajdujących się na kwarantannie. Dlatego każdy, kto mógł mieć kontakt z osobą zakażoną jest skrupulatnie sprawdzany. W przypadku, kiedy policjanci nie zastaliby osoby w miejscu, gdzie miała odbywać kwarantannę, przekazują taką informację do służb sanitarnych.

Zostań kierowcą bolta