Nadkom. Kaczorowski komendantem sulęcińskiej policji

Od piątku, 10 listopada, komendant wojewódzki lubuskiej policji powierzył obowiązki szefa sulęcińskiej policji nadkom. Radosławowi Kaczorowskiemu.

Nadkom. Radosław Kaczorowski w policji służy od 18 lat. Pierwsze doświadczenie w mundurze zdobywał w Sulęcinie jako policjant kryminalny. Po 6 latach służby objął funkcję naczelnika wydziału kryminalnego. Od 2013 roku został zastępcą naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego w komendzie wojewódzkiej w Gorzowie. Potem został naczelnikiem wydziału do walki z przestępczością gospodarczą.

Nadkom. Kaczorowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.