Praca w policji. Ile można zarobić na rękę?

Trwa nabór do zielonogórskiej policji. Ile na dzień dobry zarobi policjant? Jakie trzeba spełniać wymagania, żeby dostać się do pracy w policji?

Jak to jest być policjantem? To pytanie często pojawia się podczas spotkań organizowanych w różnych grupach wiekowych. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją, dający możliwość sprawdzenia się w wielu trudnych sytuacjach. Wymaga niejednokrotnie poświęcenia, ale daje też wiele satysfakcji.

Co oferuje policja:

ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

stabilne, stałe zatrudnienie;

wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

Zarobki

wynagrodzenie 4509 zł na rękę po kursie podstawowym do 26 roku życia,

4244 zł na rękę po kursie podstawowym powyżej 26 roku życia;

4964 zł na rękę policjant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji przed 26 rokiem życia i

4639 zł policjant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji po 26 roku życia;

nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

prawa emerytalne po 25 latach służby;

możliwość doskonalenia zawodowego;

możliwość rozwoju zawodowego, a dla osób z wyższym wykształceniem możliwość zdobycia stopnia oficerskiego.

Czytaj też – Żagańska komenda policji poszła na licytacje dla Nikodema z Zielonej Góry

Kto może starać się o pracę w policji:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

korzystający w pełni z praw publicznych;

posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Wymagane niżej wymienione dokumenty możesz złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze lub Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:

wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B)

podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji;

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

świadectwa pracy lub służby – (kserokopie-oryginały kandydat przedkłada do wglądu);

książeczkę wojskową (jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową) zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Z chwilą złożenia dokumentów rozpoczęła się wobec ciebie procedura kwalifikacyjna. Zatem pierwszy krok już za tobą, co dalej? Następnie czeka cię:

Test wiedzy oraz sprawności

test wiedzy i test sprawności fizycznej przeprowadzany na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub jednej ze szkół policyjnych

wykaz materiałów do testu wiedzy;

test psychologiczny – komputerowy test psychologicznych oraz rozmowa z psychologiem policyjnym;

rozmowa kwalifikacyjna;

komisja lekarska – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w policji;

postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Przydatne informacje i kontakt

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji ( policja.pl ) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl ), bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub pracownikami kadr Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze telefon 47 795 2610, 47 795 2612.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących kandydatów do służby w Policji do testu sprawności fizycznej – zajęcia w każdą środę od godziny 12.00 do 14.00 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze.

Toyota Zielona Góra - poscigi.pl
Restauracja COSMOS Zielona Góra - poscigi.pl
Eko pol - Poscigi.pl