Samochody.pl - poscigi.pl

Przez przypadek na polu znaleźli skarb z epoki brązu (ZDJĘCA)

Zabytki zostaną przekazane do placówki muzealnej, gdzie zostaną poddane niezbędnym pracom konserwatorskim.

W dniu, 12 lutego, do Delegatury WUOZ w Gorzowie wpłynęło zawiadomienie o odkryciu przez stowarzyszenie Drossen Lubuskie skarby w postaci przedmiotów z epoki brązu. Do odkrycia przedmiotów doszło w ramach prowadzonych poszukiwań zabytków z wykorzystaniem wykrywaczy metali na które stowarzyszenie uzyskało pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Depozyt przedmiotów został odkryty w powiecie słubickim na tzw. „Rysiowym Polu”. Po przeprowadzeniu oględzin miejsca znalezienia, przedmioty zabezpieczono w siedzibie Delegatury WUOZ w Gorzowie.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Na polu został odkryty depozyt wykonanych z brązu. To trzy sierpy, dwie siekierki, cztery bransolety (w tym 3 ornamentowane), 6 kółek, 2 fragmenty pręta oraz fragmentu szpili brązowej. Ponadto wśród przedmiotów zarejestrowano odpady poodlewnicze.

Skarb z epoki brązu odkryty przypadkowo

Zabytki zostaną przekazane do placówki muzealnej, gdzie zostaną poddane niezbędnym pracom konserwatorskim. Miejsce znalezienia artefaktów zostało wyłączone z poszukiwań zabytków, a w przyszłości planowane jest przeprowadzenie niezbędnych badań weryfikacyjnych i włączenie nowoodkrytego stanowiska do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W tym miejscu warta odnotowania jest wzorowa postawa członków Stowarzyszenia Drossen Lubuskie, którzy zgodnie z warunkami pozwolenia niezwłocznie powiadomili o odkryciu przedmiotów służby konserwatorskie oraz zabezpieczyli je do czasu przeprowadzenia oględzin.

Langner odszkodowania Zielona Góra - poscigi.pl