Toyota Zielona Góra

Przyjdź i sprawdź czy nadajesz się do policji

W środę, 28 marca, w godzinach 11.00– 13.00 każdy chętny do służby w policji będzie mógł, wspólnie z policyjnymi instruktorami, zapoznać się z testem sprawności fizycznej i poćwiczyć pokonywanie toru przeszkód. Zajęcia odbędą się w hali sportowej przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze.

– Lubuska policja jest inicjatorem doskonalenia umiejętności sprawnościowych dla wszystkich osób, które wiążą swą przyszłość z policją – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji. Policyjni instruktorzy na specjalnie przygotowanych torach przeszkód demonstrują prawidłowe wykonanie zadania. To ważne, bo pokonanie toru przeszkód jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego.

Nabór do służby w policji trwa przez cały rok. Pozytywne przejście przez procedurę rekrutacyjną to podstawa. – Jednym z etapów, który czeka kandydatów do służby w Policji, jest TSF czyli test sprawności fizycznej – tłumaczy podinsp. Stanisławska. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 41 sekund. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Lubuska Policja organizuje cykliczne spotkania z wyszkolonymi instruktorami, którzy demonstrują prawidłowe sposoby na pokonanie toru przeszkód.

Toyota Zielona Góra
Reklama pościgi
Eko pol - Poscigi.pl