Toyota Zielona Góra

Rozbity potężny gang cyberprzestępców. Stworzyli 40 fałszywych sklepów internetowych

Rozbity potężny gang cyberprzestępców

Policjanci zwalczających cyberprzestępczość z komend Katowicach, CBŚP, w Łodzi i Gorzowie rozbili gang cyberprzestępców liczący 60 osób. Tymczasowo aresztowano 28 osób, a przedstawione zarzuty obejmują m.in. kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa komputerowe, kradzież z włamaniem na konta bankowe oraz hacking.

Pierwszy wątek śledztwa dotyczy dokonania oszustw na szkodę kilku tysięcy osób pokrzywdzonych w wyniku działalności około 40 fałszywych sklepów internetowych, m.in.: bluertvagd.pl, eurortvagd24.pl, monitcomplex.net, xkomp.net, hotokazje.com, mediamax.in.net, retrortv.in.net, mediartvadg.in.net, okazyjnie.net. Sklepy te rejestrowane były na dane tzw. „słupów” lub dane pochodzące z kradzieży tożsamości. Dla zapewnienia wyższych zysków, sklepy były dobrze wypromowane oraz wysoko wypozycjonowane.

Pieniądze wpłacane przez pokrzywdzonych trafiały na rachunki „słupów”, to jest osób, które za niewielką opłatą zakładały na własne dane nawet kilkanaście rachunków bankowych i przekazywały do nich dostęp cyberprzestępcom. Na dane „słupów” rejestrowane były również przedpłacone karty SIM oraz zakładane konta na giełdach kryptowalut.

Zarzuty zostały postawione m.in. ustalonemu dzięki działaniom podjętym przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Cyberprzestępczością komendy wojewódzkiej w Gorzowie Bartoszowi B. Zajmował się m.in. obsługą telefoniczną fałszywych sklepów internetowych oraz wyłudzaniem danych z banków.

W wyniku czynności przeprowadzonych przez funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej w Katowicach ustalono, że współpracował on z Jakubem D., posługującym się pseudonimem „Ryszard Lwie Serce”. Zatrzymano również jego współpracowników odpowiedzialnych za pozyskiwanie rachunków bankowych, w tym Marcina W., który sprzedał nie mniej niż 200 rachunków bankowych, Artura G. oraz Sebastiana B.

Przeprowadzone czynności pozwoliły również na ustalenie, że Jakub D. i Sebastian B. jednocześnie są odpowiedzialni za tzw. „fałszywą bramkę płatności”, to jest strony podszywające się pod Dotpay i PayU. W wyniku czynności podjętych przez funkcjonariuszy Policji z Wydziałów dw. z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach i Łodzi oraz CBŚP zatrzymano współdziałających z Jakubem D. – Macieja A., Przemysława G. oraz Bartłomieja N.

Osoby te odpowiedzialne były za pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa, wysyłanie SMS z linkami do fałszywych stron paneli płatności i informacją, że po wejściu na wskazaną w linku stronę internetową pokrzywdzeni pokryją koszty przesyłki kurierskiej za zamawiane na Facebook Market Place zabawki lub produkty dziecięce. Przy podejrzanych zatrzymano liczne karty SIM rejestrowane na dane innych osób, dokumentację bankową, a także maski i przebrania wykorzystywane przy dokonywaniu wypłat w bankomatach.

W wyniku działań podjętych przez funkcjonariuszy Policji z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością w Katowicach udało się również ustalić i zatrzymać Jacka O. posługującego się nickiem Siciliantellegram oraz osoby z nim współdziałające – odpowiedzialne za wysyłkę wiadomości SMS do pokrzywdzonych, zarządzające wypłatami, pozyskujące rachunki bankowe.

Jacek O. jest odpowiedzialny za wysłanie nie mniej niż 40 000 wiadomości SMS do pokrzywdzonych zawierających linki do fałszywych paneli płatności i informacje o konieczności pilnego uregulowania należności za energię elektryczną. Na jego komputerze ujawniono m.in. dowody na udział w praniu pieniędzy, posiadanie złośliwego oprogramowania (Anubis) oraz bazy danych zawierające loginy i hasła do kont poczty elektronicznej co najmniej kilkudziesięciu tysięcy osób. Wskazuje to na bardzo dużą skalę przestępczej działalności podejrzanego.

Dzięki dalszym podjętym w postępowaniu czynnościom zatrzymano osoby odpowiedzialne za pranie pieniędzy, w tym przy użyciu bitomatów na terenie Warszawy. Członkowie grupy, w tym m.in. Paweł N. oraz Przemysław S., mający rangę tzw. „bankierów” na forum Cebulka, zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy CBŚP oraz KWP w Łodzi w okresie od września do grudnia 2020 r.

Toyota Zielona Góra
Zostań kierowcą bolta