Toyota Zielona Góra

Szokujące praktyki w zakładzie pogrzebowym. Nieprawidłowości przy pogrzebach, opłatach i przechowywaniu zwłok. Właściciel usłyszał 324 zarzuty

Na początku czerwca 2022 roku słubiccy kryminalni przeprowadzili realizację w sprawie pobierania przez słubicki zakład pogrzebowy nieuzasadnionych opłat za organizację pogrzebów i nieprawidłowości związanych z przechowywaniem zwłok. Na poczet zapłacenia kar i nawiązki dla pokrzywdzonych zabezpieczono milion złotych. Właścicielowi zakładu postawiono aż 324 zarzuty.

W toku prowadzonego postępowania przesłuchano wielu świadków, zebrano i szczegółowo przeanalizowano dokumentację związaną z organizacją  przez zakład  pogrzebów i wypłatą świadczeń  pogrzebowych z ZUS z lat 2016-2021.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

– Został zatrzymany właściciel zakładu pogrzebowego oraz osoba zatrudniona tam na stanowisku kierownika – mówi asp. Agnieszka Kaczmarek, rzeczniczka policji w Słubicach. Właścicielowi zakładu przedstawiono łącznie 324 zarzuty popełniania  przestępstwa oszustwa. Polegały one na pobieraniu od rodzin osób zmarłych  nienależnych opłat,  oraz  36 zarzutów   dotyczących przechowywania zwłok w niewłaściwych warunkach sanitarno-epidemiologicznych.

Na poczet przyszłych kar, w szczególności  grzywny oraz  obowiązku naprawienia szkody na rzecz osób pokrzywdzonych,  przedsiębiorcy zabezpieczono milion złotych w gotowce.

Prokuratura Rejonowa w Słubicach wystąpiła ponadto z wnioskiem  o zastosowanie  środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania,  jednakże Sąd Rejonowy w Słubicach  wniosku tego nie uwzględnił.

Kierownikowi  zakładu  przedstawiono łącznie 182 zarzuty oszustw. Prokurator Rejonowy w Słubicach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. – Sprawa ma charakter  rozwojowy, nadal gromadzone i analizowane są dokumenty związane z prowadzoną przez zakład pogrzebowy  działalnością – mówi asp. Kaczmarek.

Za popełnione przestępstwa obu podejrzanym grożą kary  do 12 lat więzienia.