Uroczystości 3 Maja i piknik w Zielonej Górze

Uroczystości 3 Maja rozpoczną się o 12.00 mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi Śląskiej.

PO mszy około godz. 13.00 uczestnicy uroczystości przejdą pod obelisk Konstytucji 3 Maja w parku im. gen. Józefa Sowińskiego. O godz. 13.20 odbędzie się tam zgromadzenie patriotyczne mieszkańców.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

W programie uroczyste odbędzie się podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego. Będą również wystąpienia okolicznościowe, apel pamięci i złożenie wiązanek kwiatów.

Na koniec obchodów będzie się piknik patriotyczny przygotowany przez harcerzy z Hufca ZHP w godzi. 14.00 do16.00.