Toyota Zielona Góra

Uwaga. W części Zielonej Góry woda niezdatna do picia

Jak informuje powiatowy inspektor sanitarny w Zielonej Górze w części dzielnicy Zielonej Góry nie nadaje się do spożycia.

Jak informuje powiatowy inspektor sanitarny problemy dotyczą dzielnic Zielonej Góry: Zatonie, Sucha, Marzęcin, Barcikowice, Drzonków, Racula, Ługowo. Zielonogórskie Wodociągi informują jednak, że woda jest bezpieczna i zdrowa.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań pod względem mikrobiologicznym. W związku z tym:

woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków,

woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,

woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych, tj. WC

Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zielonogórskie Wodociągi informują jednak, że woda jest bezpieczna i zdrowa i nie zgadzają się z badaniem sanepidu. Potwierdzamy, że woda w wodociągu Zielona Góra Zatonie jest bezpieczna i zdatna do spożycia. Zielonogórskie Wodociągi  złożyli odwołanie od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 30.03.2022 r. w przedmiocie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zielona Góra – Zatonie.

Akredytowane laboratorium dwukrotnie powtórzyło wyniki badań, które nie potwierdzają zanieczyszczenia wody. Uzyskane w laboratorium wyniki świadczą o przydatności wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Zielona Góra – Zatonie.

Spółka nie zgadza się z decyzją i komunikatem Sanepidu i złożyła wniosek o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności przedmiotowej decyzji ze względu na w/w okoliczności.

Wodociągi monitorują wodę systematycznie. Najwyraźniej zaistniał jakiś błąd na etapie badania próbki z Sanepidu. W tym samym czasie również pobierano próbki do badań razem z Sanepidem i wyszły poprawne. Potem były badane jeszcze dwukrotnie i wynik ten sam, woda jest czysta.

Wodociągi czekają na decyzję Sanepidu i zniesienie komunikatu.

Toyota Zielona Góra
Reklama pościgi