Toyota Zielona Góra

W 2012 r. zgłoszono aż 17 968 zaginięć osób

W 2012 r. policja w całym kraju przyjęła 17 704 zgłoszeń o zaginięciu osoby. Dodatkowo 264 zaginięcia zarejestrowało Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji na wniosek innych państw.

Na ostatni dzień 2012 r. w policyjnej bazie osób zaginionych zarejestrowanych było 4 707 osób, wśród nich było 1 417 kobiet i 3 290 mężczyzn. Zdecydowaną większość stanowili obywatele polscy, zaginionych cudzoziemców było jedynie 644.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Spośród wszystkich zarejestrowanych na ten dzień zaginionych, aż 4 655 stanowiły osoby poszukiwane powyżej 10 lat, a jedynie 53, w stosunku do których czas trwania poszukiwań był krótszy niż rok.

W tym samym okresie zakończono poszukiwania 17 890 osób, w tym 81 zarejestrowanych jako zaginione przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Wiek i płeć zgłoszonych zaginionych

Kobiety

mężczyźni

od 0 do 6 lat 145 175
od 7 do 13 lat 358 442
od 14 do 17 lat 3 197 2 141
od 18 do 25 lat 1 150 1 403
od 26 do 40 lat 1 116 2 539
od 41 do 50 611 1 450
od 50 do 60 lat 491 1 280
powyżej 60 lat 543 1 062
wszystkie kategorie wiekowe 7 518 10 451