Toyota Zielona Góra

Winobranie 2019. W akcji codziennie nawet 150 policjantów

Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta, a także osobom, które odwiedzą Zieloną Górę podczas Winobrania, do służby zostanie skierowanych nawet 130 policjantów dziennie, a w weekendy 150 policjantów.

Zielonogórscy policjanci są przygotowani do Winobrania, które rusza w sobotę, 7 września. – O bezpieczeństwo na Winobraniu, a także podczas wszystkich imprez towarzyszących będą dbać zarówno mundurowi jak i policjanci po cywilnemu – mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.

Podczas tegorocznego Winobrania zielonogórskich policjantów wspomagać będą słuchacze Szkoły Policji w Katowicach, a ponadto policjanci z prewencji i konwojówki komendy wojewódzkiej w Gorzowie. Na ulicach będą patrole piesze, rowerowe i w radiowozach. Jak co roku wraz z policjantami współdziałać będą ratownicy ze Sztabu Ratownictwa Zielona Góra, a policjantów ruchu drogowego wspomagać będą funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego.

Główny sztab winobraniowy rusza w piątek, 6 września, z samego rana w komendzie miejskiej i będzie działał niezależnie od dyżurnego jednostki. Część policyjnych patroli będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo na Winobraniu, a dyżurny jednostki będzie kierował patrole do bieżącej obsługi zdarzeń na terenie miasta i powiatu. Z policyjnym sztabem winobraniowym można się kontaktować pod numerem telefonu 519 534 666.

Dużym wsparciem dla policjantów i służb porządkowych będzie miejski monitoring, którego sieć składająca się z kilkudziesięciu kamer o doskonałej jakości obrazu jest rozmieszczona m.in. w obrębie deptaka i jego okolicach. – Kamery monitorujące nagrywają to co dzieje się w mieście, a osoby je obsługujące będą miały za zadanie natychmiast powiadamiać policjantów, gdy tylko zauważą coś niepokojącego – mówi podinsp. Barska.

Eko pol - Poscigi.pl