Za taki transport ciężarówką już wpłacił na poczet grzywny 12 tys. zł

Skierowaniem litewskiej ciężarówki na wyznaczony parking strzeżony zakończyła się rutynowa kontrola na autostradzie A2 koło Rzepina. Inspektorzy z lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili wykonywanie nielegalnego przewozu kabotażowego.

W środę, 17 maja, na autostradzie A2 koło Rzepina, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z Sulęcina zatrzymali do kontroli ciężarówkę litewskiej firmy. Z dokumentów przewozowych wynikało, że wykonywany jest transport kabotażowy. To przewóz rzeczy pojazdem zarejestrowanym poza granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Polski.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Przewóz taki jest dozwolony, ale pod pewnymi warunkami. W tym przypadku nie były one spełnione. Kierowca powinien pokazać do kontroli dokumenty potwierdzające wykonanie poprzedniego przewozu międzynarodowego oraz każdego kolejnego przewozu kabotażowego.

Już wpłacił na poczet kar 12 tys. zł

Kontrolowany kierowca nie okazał tych dokumentów. W trakcie rozmowy z inspektorami wyjaśnił tylko, że dzień wcześniej wjechał do Polski z Litwy bez ładunku.

Za naruszenie przepisów zostanie wszczęte teraz postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Litewski przedsiębiorca wpłacił 12 000 zł kaucji na poczet przewidywanej kary. W tym przypadku, po zakończonej kontroli, kierowca ciężarówki nie mógł odjechać z punktu kontrolnego do miejsca docelowego rozładunku.

Czytaj – Złodziej schował w kaloszach kawę i dezodoranty. Po chwili bardzo się zdziwił

Zestaw został skierowany na wyznaczony parking strzeżony. Będzie mógł odjechać z niego dopiero po przekazaniu ładunku przewoźnikowi uprawnionemu do wykonania tego przewozu.