Zielona Góra skutecznie walczy z azbestem

Zielonogórski magistrat zrealizował zadanie pod nazwą „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Zielona Góra”. Projekt dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Dofinansowanie na walkę z azbestem wyniosła niemal 70 tys. zł. dzięki temu  W ramach zadania wykonano demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z domów w Zielonej Górze.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Produkty, które usunięto i unieszkodliwiono to płyty cementowo-azbestowe z dachów, płyty pochodzące z budynków mieszkalnych, gospodarczych, altanek ogrodowych, jak również płyty cementowo-azbestowe złożone na działkach.

Azbest unieszkodliwiono.