Samochody.pl - poscigi.pl

Zielona Góra. Wiadukt Zjednoczenia zamknięty do Wigilii

W zależności od terminu zakończenia robót i po koniecznym okresie związania betonu przewiduje się oddanie obiektu do ponownego użytku 24 lub 27 grudnia.

We wtorek, 5 grudnia, opiekujący się obiektem prof. Adam Wyskokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz ze swoim współpracownikiem sprawdzili stan techniczny dylatacji na wiadukcie przy ul. Zjednoczenia.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami szerokość szczeliny dylatacyjnej jest analogiczna do tej, którą zaobserwowano zeszłej zimy. Przygotowany pana profesora projekt zabezpieczenia urządzenia dylatacyjnego został wczoraj zrealizowany poprzez jednostronne naspawanie dwóch blach maskujących na każdym z pasów ruchu, co pozwoli w przyszłości uniknąć uszkodzeń pojazdów.  

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Niestety, przeprowadzona jednocześnie okresowa kompleksowa kontrola wiaduktu wykazała postępującą degradację dolnej części środkowej podpory nr 9.

Wiadukt Zjednoczenia zamknięty do Wigilii

W celu ponownego oddania do użytku wiaduktu musi zostać wykonany żelbetowy kielich wzmacniający filar pod dylatacją. Do tygodnia wykonany zostanie przez prof. Wysokowskiego projekt wspomnianego kielicha, który będzie zrealizowany w przyszłym tygodniu przez profesjonalną firmę realizującą obok odbudowę wschodniej nitki wiaduktu.

W zależności od terminu zakończenia robót i po koniecznym okresie związania betonu przewiduje się oddanie obiektu do ponownego użytku 24 lub 27 grudnia.

Langner odszkodowania Zielona Góra - poscigi.pl Biała Wydra - poscigi.pl Eko pol - Poscigi.pl