Czy szkoły są bezpieczne? Policja spotkała się z dyrektorami placówek

W środę, 29 maja, komendant policji w Krośnie Odrzańskim spotkał się z dyrektorami szkół powiatu krośnieńskiego. Tematem rozmów było zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkół.

Dzisiaj o godz. 10.00 w sali konferencyjnej komendy policji odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół powiatu krośnieńskiego które zorganizował kom. Tomasz Kaczyński. Na wstępie komendant przypomniał o ostatnich medialnych wydarzeniach, w których uczestniczyli uczniowie szkół, miedzy innymi o zdarzeniu w podwarszawskim Wawrze, Brześciu Kujawskim i Gorzowie.

Na kanwie tych wydarzeń kom. Tomasz Kaczyński omówił sposoby zabezpieczeń szkół, a także zaproponował ewentualne doradztwo w kwestii fizycznego i technicznego zabezpieczenia tych obiektów. Komendant podkreślił również jak ważna jest współpraca i szybka wymiana informacji pomiędzy policjantami, a dyrektorami szkół.

Głos zabrała naczelnik wydziału kryminalnego nadkom. Ewelina Bartkowiak która poinformowała o możliwościach prawnych zapobiegania demoralizacji nieletnich, o ich odpowiedzialności karnej, także o postępowaniu dyrektorów szkół i nauczycieli gdy uczeń popełni czyn karalny. W trakcie dyskusji, dyrektorzy szkół między innymi informowali, że często placówki edukacyjne nie mają żadnych fizycznych zabezpieczeń przed dostaniem się na ich teren osób niepowołanych. Podkreślali też jak ważny wpływ na bezpieczeństwo uczniów mają ich rodzice, którzy nie zawsze chcą współpracować z gronem pedagogicznym, podważając i negując zasady tworzone dla dobra dzieci.

Kom. Kaczyński podkreślił, że bezpieczeństwo dzieci w szkołach jest dla niego szczególnie ważne i dlatego, na prośbę dyrektorów szkół, w nowym roku szkolnym zorganizuje ponowne spotkanie, w którym będzie chciał aby udział też wzięli samorządowcy z naszego powiatu, a także przedstawiciel Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.