Pokonasz policyjny tor przeszkód w czasie 1,41 s.?

Policjanci zapraszają zainteresowanych służbą na wspólne treningi. W Gorzowie i Zielonej Górze można będzie zmierzyć się w teście sprawności fizycznej, który jest jednym z etapów rekrutacji do policji.

Rekrutacji do służby w policji, która składa się z kilku etapów. Jednym z nich jest test sprawności fizycznej. Test polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący – 1 min. 41 s. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Instruktorzy będą udzielać pomocy i wskazówek, aby każdy, kto zdecyduje się stanąć na linii startu toru sprawnościowego pokonał go szybko i bez trudności. Podczas spotkania kandydaci będą mogli zadawać pytania dotyczące rekrutacji, ale przede wszystkim uzyskają fachowe wskazówki i porady, jak przygotować się do testu sprawności fizycznej, jakich błędów się wystrzegać, aby w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety.

Terminy treningów

Zielona Góra – 8 i 22 stycznia 2020 r. w godz. 11.00 – 13.00 – sala gimnastyczna przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze.

Gorzów – 15 i 29 stycznia 2020 r. w godz. 16.30 – 18.00 – sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego przy ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.

Zostań kierowcą bolta