SŁUBICE Zmiany przy cmentarzu w dniu 1 listopada (MAPA)

W dniu 1 listopada 2019 r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego w obrębie ulic: Sportowa, Obozowa, Rzepińska i Kupiecka. Zmiany te spowodowane są  znacznym wzrostem natężenia ruchu w okolicach cmentarza, oraz zapewnieniem ciągłości ruchu w tym rejonie miasta podczas dnia Wszystkich Świętych.

W dniu 1 listopada dnia dojazd do parkingów położonych wokół cmentarza i bazaru odbywać się będzie ul. 1-go Maja i ul. Kupiecką, a wyjazd ul. Sportową, a dalej Rzepińską, Obozową i Folwarczną. Fragment ul. Sportowej, na odcinku od drogi brukowej na cmentarz do skrzyżowania z ul. Obozową i Rzepińską, będzie ulicą jednokierunkową.

Przy skrzyżowaniu ul. Sportowej z drogą brukową prowadzącą bezpośrednio do cmentarza już od godzin popołudniowych, 31 października, zostanie ustawiony posterunek policji i straży miejskiej, którego funkcjonariusze będą regulować ruch pojazdów wjeżdżających na parking przy cmentarzu.

Bezpośrednio do cmentarza dojechać będą mogły tylko osoby niepełnosprawne i starsze. Wyjazd z tego parkingu odbywać się będzie w kierunku ul. Sportowej utwardzonym i oznakowanym zjazdem za Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu pojazdów i pieszych w obrębie cmentarza policja prosi o pozostawianie pojazdów na parkingach wokół bazaru i przemieszczanie się na cmentarz pieszo. Gmina uruchomiła dodatkowe kursy komunikacji miejskiej, które 1 listopada, będą do dyspozycji mieszkańców. Kursy będą bezpłatne. Poprawi to znacznie płynność ruchu w okolicach samego cmentarza, skróci czas dotarcia na groby bliskich i powrót do domów oraz ułatwi pracę służb porządkowych.