Straż Ochrony Kolei w walce z koronawirusem (ZDJĘCIA)

Zabezpieczanie pociągów w ramach akcji powrotu Polaków do domu, przeprowadzanie kontroli badania temperatury na granicach, współpraca ze służbami sanitarnymi i Strażą Graniczną to niektóre, dodatkowe zadania Straży Ochrony Kolei w czasie epidemii koronawirusa.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, na bieżąco uczestniczą w akcjach zapobiegającym zakażeniom koronawirusem. Jednym z pierwszych dodatkowych zadań SOK było prowadzenie kontroli temperatury podróżnych w pociągach wjeżdżających na teren Polski z terenu Niemiec, Czech i Słowacji. Procedura odbywała się na polecenie wojewodów przy ścisłej współpracy z przewoźnikami oraz zarządcą infrastruktury. Do czasu wstrzymania ruchu międzynarodowego na zachodniej i południowej granicy Polski funkcjonariusze SOK skontrolowali ponad 5 tys. podróżnych.

W ramach operacji rządowej, umożliwiającej powrót do domu Polaków oraz cudzoziemców m.in. pociągami specjalnymi, Straży Ochrony Kolei zabezpiecza pociągi na trasie i stacjach postoju. Funkcjonariusze SOK współpracują, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa na obszarze kolejowym, ze Strażą Graniczną, Policją, służbami sanitarnymi. Patrolowane są na bieżąco dworce, stacje i pociągi – funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wypełniają ustawowe zadania w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Dostępny jest całodobowy numer alarmowy SOK: 22 474 00 00. Funkcjonariusze SOK reagują na wszelkie zgłoszenia dotyczące osób potencjalne zakażonych przebywających na obszarze kolejowym kraju, a także na zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia.