Toyota Zielona Góra

Uwaga! Salmonella w hamburgerze drobiowym Morliny

Salmonella w hamburgerze drobiowym Morliny

Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła w partii produktu „Hamburger drobiowy classic” marka Morliny, 250 g, bakterię salmonelli. Ich zjedzenie wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o stwierdzonej skażeniu Inspekcję Weterynaryjną w Opolu, która rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w zakładzie produkcyjnym.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu podjął natychmiastowe działania. W wyniku tego ustalono, iż na stanach magazynowych zakładu nie ma już kwestionowanej partii oraz zakład podjął niezwłoczne działania w zakresie wycofania partii i poinformował sieci handlowe, do których dystrybuował towar o natychmiastowym wycofaniu go z obrotu.

Zakład Animex Foods sp. z o. o. Oddział w Opolu niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Salmonella Enteritidis w produkcie Hamburger drobiowy classic 250 g oznakowanym numerem partii rozpoczął procedurę wycofania produktu z rynku i podjął natychmiast wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem.

Toyota Zielona Góra