Wielka akcja drogówki. Wpadło 260 kierowców (FILM)

fot. Lubuska policja

Kaskadowe kontrole prędkości lubuskiej policji odbyły się w czwartek, 14 maja. Policjanci zwracali szczególna uwagę na zachowanie kierowców na drogach. – Nieodpowiedzialni kierowcy, których jazda zagrażała bezpieczeństwu, musieli się liczyć z konsekwencjami – mów nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Akcja polega na ustawieniu patroli policyjnych na wybranych odcinkach drogi w kilku miejscach. Zdarza się, że kierowca po minięciu radiowozu policyjnego zaczyna zwiększać prędkość myśląc, że w najbliższym czasie nie spotka już patrolu. Tymczasem po drodze może spotkać kolejny patrol z radarem. Nad bezpieczeństwem na drogach czuwali również policjanci w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorem. Podczas akcji lubuscy policjanci zatrzymali 260 kierowców. Dostali mandaty lub zostały wypisane wnioski o ich ukaranie do sądu. Zatrzymali również 10 praw jazdy. – Działania te będą z pewnością powtarzane – zapewnia nadkom. Maludy.

Dobre warunki na drodze i coraz większe luzowanie obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa sprzyja wzrostowi ruchu na drogach. Kierowcy muszą zachowywać jednak szczególną ostrożność, a przede wszystkim przestrzegać przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza tych związanych z ograniczeniami prędkości. – Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest cały czas najczęstszą przyczyną wypadków – zaznacza nadkom. Maludy. Większa prędkość zdecydowanie wpływa nam dłuższą drogę hamowania.