Toyota Zielona Góra - poscigi.pl

Zielonogórska policja da pracę. Sprawdź ile zarobisz na rękę na dzień dobry

Zielonogórska policja szuka kandydatów do służby w prewencji, drogówce czy jako dzielnicowych. To też funkcjonariusze najczęściej kojarzeni z policją, ale to nie wszystko co oferują praca w policji.

Co oferuje Policja jako pracodawca?. Ciekawą, satysfakcjonującą służbę. Stabilne, stałe zatrudnienie oraz  wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

Ile zarobimy? Wynagrodzenie 4509 zł na rękę po kursie podstawowym do 26 roku życia. Pensję 4244 zł po kursie podstawowym powyżej 26 roku życia.  

4964 zł zarobi policjant Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji przed 26 rokiem życia i 4639 zł po 26 roku życia.

Do pensji dochodzą nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe oraz prawa emerytalne po 25 latach służby.

Zielonogórska policja da pracę

Służbę w Policji może pełnić:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

korzystający w pełni z praw publicznych;

posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej to jest odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej).

Szczegóły rekrutacji znajdziesz tu

Langner odszkodowania Zielona Góra - poscigi.pl Eko pol - Poscigi.pl