Samochody.pl - poscigi.pl

Akcja „Znicz” – Słubice, mapa zmian ruchu w mieście

W dniu 1 listopada 2012 r. nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego w obrębie ulic: Sportowa, Obozowa, Rzepińska i Kupiecka. Zmiany te spowodowane są znacznym wzrostem natężenia ruchu w okolicach cmentarza oraz zapewnieniem ciągłości ruchu w dniu Święta Zmarłych.

W dniu 1 listopada dojazd do parkingów położonych wokół cmentarza i bazaru odbywać się będzie ul. 1-go Maja i ul. Kupiecką, a wyjazd ul. Sportową, dalej Rzepińską, Obozową i Folwarczną. Fragment ul. Sportowej na odcinku od drogi brukowej na cmentarz do skrzyżowania z ul. Obozową i Rzepińską będzie ulicą jednokierunkową.

Przy skrzyżowaniu ul. Sportowej z drogą brukową prowadzącą bezpośrednio do cmentarza już od 31 października zostanie ustawiony posterunek Policji i Straży Miejskiej, który będzie regulował ruch pojazdów wjeżdżających na parking przy cmentarzu. Bezpośrednio do cmentarza dojechać będą mogły tylko osoby niepełnosprawne i starsze. Wyjazd z tego parkingu odbywać się będzie w kierunku ul. Sportowej specjalnie utwardzonym i oznakowanym zjazdem za Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---
Toyota Zielona Góra - poscigi.pl