Nowoczesna strzelnica, myjnia i biura dla policjantów za 37 mln zł (FILM, ZDJĘCIA)

Ponad 37 mln zł pochłonęła budowa budynku biurowego, strzelnicy ćwiczebnej oraz zaplecza technicznego dla lubuskiej policji. Nowoczesny i w pełni funkcjonalny kompleks służy już policjantom oraz petentom. Inwestycja realizowana była w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Dobiegła końca inwestycja wykonywana na podstawie projektu budowlanego autorstwa Pracowni Architektonicznej „Archimedia” z Poznania. Komenda wojewódzka w Gorzowie we wrześniu 2018 r. przekazała wykonawcy firmie Mirbud S.A. plac pod budowę. Umowa z firmą obejmowała budowę budynku administracyjno-biurowego ze strzelnicą, budynku techniczno-warsztatowego, zespołu garażowo-gospodarczego z myjnią dla samochodów służbowych, wiaty, parkingi oraz infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu.

Prace budowlane zakończono w pierwszym kwartale br. Całkowita wartość inwestycji wraz  z wyposażeniem wyniosła ponad 37 mln zł. – Dla mnie to szczególny moment. To zwieńczenie wysiłków wielu osób, które od lat zabiegały o tę inwestycję. Była ona niezwykle potrzebna pod względem praktycznym i funkcjonalnym. Cieszę się podwójnie jako logistyk i jako komendant lubuskiej policji – mówi nadinsp. Helena Michalak, komendant lubuskiej policji.

Budynek główny podkreśla jego reprezentacyjny, urzędowy charakter, układ zgodny jest z podstawowymi założeniami określonymi dla standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych policji. Budowa nowego obiektu strzelnicy była konieczna z uwagi na brak w powiecie gorzowskim bazy ćwiczebnej, gdzie policjanci mogliby sprawdzać i doskonalić umiejętności strzeleckie. Policjanci musieli jeździć postrzelać do ościennych jednostek. – Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wyszkolenia policjantów garnizonu lubuskiego było przedmiotem głębokiej troski ze strony kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji – mówi nadkom. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji. Uzupełnieniem funkcji istniejącego kompleksu jest budynek techniczno-warsztatowy oraz zespół garażowo-gospodarczy z myjnią dla samochodów służbowych, wiaty oraz parkingi. Obiekty nawiązują architektonicznie do istniejącego budynku KWP w Gorzowie.