Samochody.pl - poscigi.pl

Sensacja. W gminie Gubin został znaleziony skarb sprzed 1000 lat przed nasza erą (ZDJĘCIA)

W gminie Gubin został odkryty skarb.

W poniedziałek, 20 marca, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków został zawiadomiony przez Sławomira Stańczaka, prezesa Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej Nadodrze o odkryciu skarbu przedmiotów brązowych na terenie gminy Gubin. Odkrycia dokonał anonimowy detektorysta.

Odkrywca dokładnie opisał miejsce, w którym odkrył zabytki i okoliczności ich znalezienia. Na skarb natrafił w trakcie poszukiwania współczesnych przedmiotów. Zaprzestać dalszego rozkopywania znaleziska. Wydobyte przedmioty złożył ponownie do jamy, którą zasypał i oznaczył kamieniem. Następnego dnia odbyły się oględziny opisanego przez anonimowego odkrywcę terenu.

--- Czytaj dalej pod reklamą ---

W warstwie ornej znaleziono zabytki, które zgodnie z opisem anonimowego zgłaszającego zostały przez niego znalezione. Założono niewielki wykop w celu interwencyjnego zabezpieczenia pozostałej części depozytu. Natrafiono przedmioty wykonane z brązu oraz zarys pojemnika, w którym złożono depozyt, prawdopodobnie wykonanego ze skóry lub tekstyliów.

Czytaj też – Pies odkrył XIII-wieczny skarb wart 2,8 mln zł (FILM, ZDJĘCIA)

W trakcie eksploracji wydobyto m.in. trzy kompletne siekierki z piętką oraz pięć fragmentów innych siekierek tego typu, dwie kompletne siekierki z tulejką, 9 sierpów, 6 grotów włóczni, 3 bransolety różnych typów, kilka grud surowca oraz 2 przedmioty, wstępnie identyfikowane jako młotki.

Skarb znaleziony w gminie Gubin

Wydobyto dużą część depozytu w formie bryły, w której znajdują się kolejne zabytki. Na obecnym etapie nie można stwierdzić, czy połączenie się przedmiotów z depozytu nastąpiło w wyniku naturalnych procesów czy też było to intencjonalne działanie (np. nadtopienie) osoby ukrywającej skarb.

Z uwagi na niejednorodny charakter odkrytych przedmiotów (ozdoby, uzbrojenie, przedmioty gospodarcze), występowanie dużej liczby destruktów i przedmiotów nieudanych bądź niedokończonych, grud surowca, a także obecność brązowych narzędzi kowalskich należy przyjąć, że skarb z Pleśna stanowił własność odlewnika.

Czytaj też – Skrzynia że skarbem znaleziona na terenie budowy kąpieliska w Ochli

Należy go wiązać ze społecznością kultury łużyckich pól popielnicowych z epoki brązu i datować wstępnie na IV okres epoki brązu czyli 1000-800 lat p.n.e.

Pomimo dużej wartości naukowej odkrytych zabytków należy zaznaczyć, że przedmioty te zostały odkryte w sposób niezgodny z prawem. Konserwator zabytków przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, poszukiwanie zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Toyota Zielona Góra - poscigi.pl Biała Wydra - poscigi.pl Eko pol - Poscigi.pl